Üstüne maaş veriliyor! İşbaşı eğitim programı nedir, nasıl başvurulur? Şartları sıralandı…

Türkiye’nin ekonomik gündem maddelerinden birisi de işsizlik ile mücadele oldu.

Kabine toplantısı sonrasına kamuoyuna açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan, işbaşı eğitim programını duyurdu.

Erdoğan, ”İşbaşı eğitim programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, işbaşı eğitim programının ne olduğu, kimlerin yararlanacağını ve katılım şartlarını araştırıyor.

İŞKUR, işbaşı eğitim programının detaylarına resmi sitesinde yer verdi. Peki işbaşı eğitim programı nedir? İşte konuya dair tüm merak edilenler…

İşbaşı eğitim programı tanımı

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.

Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler.

İşbaşı eğitim programlarından yararlanma şartları 2022

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

 • 15 yaşını tamamlamış olmak

 • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

 • Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

 • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

 • Emekli olmamak

 • Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabilmektedir. Ayrıca, işsizlik ödeneği alanlar da program katılımcısı olabilmektedir.

En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, Kuruma kayıtlı olan ve mevzuatta yer alan diğer şartları sağlayan ve belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan işverenler, sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir.

İşbaşı eğitim programı kapsamında işverenlerin en az %50 istihdam yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda işverenlerin, programa katılanların en az %50’sini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmesi gerekmektedir.

Programın süresi

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.


İşbaşı eğitim programlarında karşılanabilecek giderler

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

 • İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 163,59 TL, öğrencilere 122,69 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 TL,

 • Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 TL cep harçlığı ödenmektedir.

 • Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından program süresince karşılanmaktadır.

Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı da bulunmaktadır.

Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.

Başvuru yeri ve zamanı

İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler.